Johann Gottfried Radmer

Johann Gottfried

og

Margrethe Engelkes børn


Eva Cathrine Margrethe

14? aug.1785 - 7. dec.1837


Anna Carolina

9. nov. 1786 -  24.dec.1786 


Johann Fredrich

25. marts 1788 - 1. jan.1792 


Johann Christian

27. juli 1790 - 16. juli 1853


Anna  Maria

31. juli1792 -  31. okt. 1797


Edle Else Engelke

14. feb.1795 - 1. nov.1797 


Christine Rosine

23. marts 1797 - 13.nov.1797


Marie Kristine Engelke

24. okt.1798 - 6. maj 1853


Johann Gottfried 

11. april 1801 - 27. aug.1860


Johann Frederich

14. nov.1803 - 28. jan.1846


Christiane Margrethe

4. dec. 1808 - 29. sep.1853
 

I november 1797 bliver  3 døtre begravet, de døde af kopper,

jeg kunne ikke finde dem i kirkebøgerne, jeg fik oplysningerne af en efterkommer til  Johann Gottfried II's uægte barn.

- Tak til Kit


 Ved folketællingen i 1801, så det ud til at familien var forsvundet helt fra København.


Men da jeg  jo selv har fået mange sjove versioner af Radmer, både i skrift og tale, så ledte jeg en ekstra gang, og finder jeg familien DRAPNER i Borgergade.


Måske har har den gode Johann Gottfried fået sig en dram, og så tror jeg gerne at Radmer (som dengang nok blev sagt på tysk) kunne lyde som Drapner.


Eva Cathrine, Johann Christian og Marie Engelke  - alderen er ok, men fruen er sørme gjort 10 år yngre -  jeg tror han drev gæk med en træt "folketæller".


 


Han var jo en Radmer, så det er nok ikke fra fremmede, at en del af slægten har "fis og ballade-genet "De boede bl.a. i Didrik Badskærs Gang, Borgergade og Adelgade.  Adelgade matr. 229 (nr. 52) det var der Johann døde i en alder af 67 år.  (Se billeder på kbhbilleder.dk )

Ingen tid til at sørge.

Dagen efter Johann Gottfried døde, var der atter noget Margrethe måtte sige farvel til.

Jeg kunne ikke helt tyde dokumentet - men prøv selv!

Anno 1825 d. 23. apr. Indfandt skiftecommissionen sig ved fuldmægtig Schram og skifteskriveren ved copist Mohr, med betjenten Dam i huset nr. 229, i Adelgade, for at foretage skifte efter murersvend Johan Gotfried Radmer, som den 22. i  denne  måned var død.

Ved forretningen var tilstededen afdødes enke Margrethe Radmer som tilkendegav at den afdøde i sit ægteskab med hende, efterlader sig 6 børn og hun anviste boets ejendele, som ved betjenten til …….  blev vurderet således:

1. 1 sengested, med omfang      ……………..3 rigsdaler

2. 3 dyner, 2 puder, 1 par lagner …………...10 ???

3. 1 bord, 6 stole, 1 spejl  ……………………... 2

4. Nogle gamle gangklæder …………………...2

 

Videre end anført erklærer enken at boet ikke tilhører.

Enken besørger begravelsen og forventer sig effekter udlagt  ????????

 

Dette er underskrevet af fuldmægtig Schram, J. Mohr og Margrethe Radmer

                                                                                                       (med ført hånd).