Christian Emil Hansen

1826                                Christian EMIL Hansen                               19041823                            Thora Magnusine Blaamann                           1916 

Jørgen Magnus

1853 - 1932


Christian Lauritz

1854 -


Anna Christine

1855 - 1856


Johanne Marie

1857 - 1857


Peter Villiam

1859 - 1860


Adresser fra folketællinger:


1860 ChristianEmil Hansen

Garvermester

Cordilgade 77


1870 Christian Emil Hansen

Telegrafist

Skibbrogade 14


1880

1890 Christian Emil Hansen Telegrafbestyrer

Havnepladsen


På de 3 ovenstående adresser har familien en tjenestepige.


1901 Christian Emil Hansen Forh. Telegrafbestyrer

Lundevej 25


Herefter til Stege hos sønnen

Jørgen Magnus


Hvorfor garvermesteren skifter erhverv og bliver telegrafist, det tror jeg der findes en naturlig forklaring på. Det kunne nemlig se ud som om at det er hans bror Peter William, der har "smittet" ham. Han havde været i Tyskland og var allerede i 1870 Telegrafbestyrer.


                                                                                     

Thora og Emil bliver viet den 22-10-1852 i Helligåndskirken i København.


Emil er garversvend i Valby og Thora bor Silkegade 17, samme adresse som sine tilkomne svigerforældre. Der boede mange på matriklen, men måske hun var deres tjenestepige.


I 1853 kommer deres første barn til verden, Jørgen Magnus og han bliver døbt i Vor Frue i Kalundborg, Emil er blevet garvermester.


1860 er adressen Cordilgade 77 (nu Kordilgade).

Foto fra Kalundborg Lokalhistoriske arkiv. Huset bag træet er nr. 77


Se mere fra den by de levede i.